Zveřejňování informací pro obchodní společnosti

Využijte zcela zdarma prostor na infodeska.cz ke splnění svých zákonných povinností vytvoření internetových stránek a on-line zveřejňování dalších informací dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.


Naposledy přidané veřejné informace

Bytové družstvo Podolská 1485-1490 | 17.11.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 12. prosince 2017 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485 – 1490, tj. cca od 20.00 hodin

Program členské schůze:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  2. Projednání otázky transformace bytového družstva na jinou právní formu
  3. Diskuse

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 2.11.2017, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Kamechy Křepelčí družstvo | 23.2.2017

Konání řadné členské schůze dne 9.3.2017

Bytové družstvo V Lázních | 17.1.2017

Zápis schůze představenstva č. 127. ze dne 11. 1. 2017

WSM Investments a.s. | 5.12.2016

Vážení akcionáři,

zveřejňujeme tímto pozvánku na valnou hromadu společnosti WSM Investments a.s., se sídlem Tyršova 214, 256 01 Benešov, IČO: 242 35 750, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18630, která se bude konat dne 4. 1. 2017 od 10:00 hod. na adrese Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, přičemž prezence akcionářů bude zahájena 30 minut před zahájením jednání valné hromady v místě jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu obsahující veškeré náležitosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích tvoří přílohu tohoto oznámení.

S pozdravem

Jiří Kubíček, člen představenstva

Bytové družstvo Podolská 1485-1490 | 21.11.2016

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Podolská 1485-1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 6. prosince 2016 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Prezence bude probíhat od 18.30 hodin, aby program členské schůze mohl být zahájen dle plánu.

Program členské schůze: Schválení účetní závěrky

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

Podklady byly rozeslány na elektronické adresy členů BD.

Naposledy přidané obchodní společnosti / družstva