Zveřejňování informací pro obchodní společnosti

Využijte zcela zdarma prostor na infodeska.cz ke splnění svých zákonných povinností vytvoření internetových stránek a on-line zveřejňování dalších informací dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.


Naposledy přidané veřejné informace

Kamechy Křepelčí | 15.1.2018

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

se sídlem Chudčická 1351/17, Bystrc, 635 00 Brno

IČ: 26248221

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Předsedkyně družstva v souladu se Stanovami, svolává na den 29.1.2018 schůzi členů družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci. Schůze se bude konat od 17.30 hod. na adrese Chudčická 7, 635 00 Brno v restauraci Kabinet.

Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu:

1) Zahájení schůze

2) Volba orgánů schůze

3) Projednání účetní závěrky, zprávy likvidátora o ukončení likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a jejich schválení

4) Závěr schůze

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zpráva likvidátora o ukončení likvidace jsou k nahlédnutí pro členy družstva na adrese Chudčická 1351ú17, 6356 00 Brno.

V Brně dne 15.1.2018

Předsedkyně družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Vita Dankanych

Bytové družstvo Čtrnáctka | 30.11.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Datum a čas konání: Středa 13.12.2017, 19:00 hodin

Bytové družstvo Podolská 1485-1490 | 17.11.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 12. prosince 2017 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485 – 1490, tj. cca od 20.00 hodin

Program členské schůze:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  2. Projednání otázky transformace bytového družstva na jinou právní formu
  3. Diskuse

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 2.11.2017, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Kamechy Křepelčí družstvo | 23.2.2017

Konání řadné členské schůze dne 9.3.2017

Bytové družstvo V Lázních | 17.1.2017

Zápis schůze představenstva č. 127. ze dne 11. 1. 2017

Naposledy přidané obchodní společnosti / družstva