HCE CEE a.s.

  • Název: HCE CEE a.s.
  • Sídlo: U Matěje 24/5, Dejvice, 160 00 Praha
  • IČO: 14052181
  • Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis. zn. B 26878
  • Právní forma: akciová společnost

Vývěsní deska

5.5.2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI HCE CEE a.s. - 12.6.2023

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO 2022 A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Bližší informace (zejména program valné hromady) jsou uvedeny v přiloženém dokumentu pod názvem Pozvánka.

Pozvánka je dnes současně rozeslána jednotlivým akcionářům společnosti HCE CEE a.s. na adresy dle seznamu akcionářů.

Současně s pozvánkou zveřejňujeme:

- účetní závěrku pro 2022,

- zprávu o vztazích pro 2022,

- zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku pro 2022.

V Praze dne 5. 5. 2023