Družstvo Podolská 1485-1490

 • Název: Družstvo Podolská 1485-1490
 • Sídlo: Podolská 1485, 14700 Praha 4
 • IČO: 63083744
 • Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis. zn. Dr 2565
 • Právní forma: družstvo

Vývěsní deska

4.6.2024

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 18. června 2024 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Informace o činnosti Družstva
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 3. Diskuse a různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, resp. řádně zvolit orgány Družstva na další volební období. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.6.2024, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

5.11.2023

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 21. listopadu 2023 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Informace o činnosti Družstva
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 3. Volba představenstva Družstva na další volební období
 4. Volba kontrolní komise Družstva na další volební období
 5. Diskuse a různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, resp. řádně zvolit orgány Družstva na další volební období. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.11.2023, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

2.12.2022

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 14851490

Představenstvo Družstva Podolská 1485-1490 (dále jen „Družstva“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat

ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 20.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485-1490, tj. cca od 20.30 hodin

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 2. Rozdělení zisku Družstva z pronájmu nebytových prostor
 3. Diskuse

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485-1490, je rozesílána na elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 30.11.2022, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

5.10.2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 19. října 2021 od 20.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky
 2. Různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 1.10.2020, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

16.7.2020

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 21. července 2020 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 2. Různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.7.2020, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

7.11.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 26. listopadu 2019 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Volba orgánů Družstva na další volební období
 2. Diskuse a různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, resp. řádně zvolit orgány Družstva na další volební období. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 7.11.2019, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

31.5.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 18. června 2019 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Rozdělení zisku z pronájmu nebytových prostor

 2. Schválení účetní závěrky za rok 2018.

 3. Různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.6.2019, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

9.10.2018

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 16. října 2018 od 19.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Schválení nových stanov BD za přítomnosti notáře - transformace stávajícího bytového družstva na běžné družstvo.

 2. Schválení účetní závěrky za rok 2017.

Prezence bude probíhat od 18.30 hodin, aby program členské schůze mohl být zahájen dle plánu.

O průběhu členské schůze a schválení nových stanov bude pořizován notářský zápis, který je nezbytný pro přijetí změny stanov a následný zápis změn do obchodního rejstříku. Dovolujeme si proto požádat o vaší dochvilnost, aby členská schůze mohla začít včas a aby s ohledem na dohodnutou přítomnost notáře nedocházelo ke zbytečným prodlevám.

V zájmu hladkého průběhu členské schůze při schvalování nových stanov prosíme o vaše případné připomínky k návrhu nových stanov předem, a to elektronickou formou na e-mail: petru@akpedu.cz (do 9. 10. 2018) nebo je osobně projednat dne 9. 10. 2018 od 19:00 hodin v kanceláři SVJ v suterénu s Mgr. Petrů.

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, včetně nových stanov. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v BD, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové BD zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 25.9.2018, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

17.11.2017

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 12. prosince 2017 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485 – 1490, tj. cca od 20.00 hodin

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 2. Projednání otázky transformace bytového družstva na jinou právní formu
 3. Diskuse

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 2.11.2017, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

21.11.2016

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Podolská 1485-1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 6. prosince 2016 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Prezence bude probíhat od 18.30 hodin, aby program členské schůze mohl být zahájen dle plánu.

Program členské schůze: Schválení účetní závěrky

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

Podklady byly rozeslány na elektronické adresy členů BD.

12.8.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 30. srpna 2016 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Prezence bude probíhat od 19.00 hodin, aby program členské schůze mohl být zahájen dle plánu.

Program členské schůze:

 1. Vyhlášené výběrové řízení na prodej pozemku po bývalé trafostanici

 2. Diskuse

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

Podklady jsou rozesílány na elektronické adresy členů BD.

Informace k vyhlášenému výběrovému řízení najdete na http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/pozemky/detail/ku-Branik-pozemek-parcc-1668-25833/

V Praze dne 12. 8. 2016, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

12.4.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 26. dubna 2016 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485 – 1490, tj. cca od 20.00 hodin

Program členské schůze:

 1. Projednání otázky dalšího trvání bytového družstva
 2. Diskuse

V Praze dne 21. 3. 2016, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

10.11.2014

Pozvánka na schůzi BD Podolská

Dne 24.11.2014 od 18 hodin se koná v prostorách autoškoly schůze BD.

Program členské schůze:

 1. Schválení nových stanov BD – návrh nových stanov vyplývá z nové právní úpravy (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Zároveň je snahou přizpůsobit nové stanovy aktuální povaze našeho BD po převodu všech bytových jednotek do vlastnictví členů.
 2. Schválení podřízení se BD režimu zákona o obchodních korporacích.
 3. Odvolání stávajících členů představenstva a kontrolní komise – z formálních důvodů, neboť někteří zapsaní členové již ani nejsou členy BD, ale je třeba, aby formálně byla funkce v představenstvu a kontrolní komisi ukončena všem a následně bude provedena nová volba členů obou orgánů.
 4. Volba nových členů představenstva – za členy jsou navrhováni MUDr. Vladimír Škudera, RNDr. Ivana Vaněčková, ing. Vítězslav Votruba, ing. Zuzana Černá a Mgr. Bohumil Petrů
 5. Volba nových členů kontrolní komise – za členy jsou navrhováni pan Roman Baštář, paní Milada Šonková a paní Věra Štochlová
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2014
 7. Informace o problematice pozemku po bývalé trafostanici a možnostech jeho nabytí
 8. Diskuse