WSM Investments a.s.

  • Název: WSM Investments a.s.
  • Sídlo: Tyršova 214, 25601 Benešov
  • IČO: 24235750
  • Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis. zn. B 24235750
  • Právní forma: akciová společnost

Vývěsní deska

5.12.2016

Vážení akcionáři,

zveřejňujeme tímto pozvánku na valnou hromadu společnosti WSM Investments a.s., se sídlem Tyršova 214, 256 01 Benešov, IČO: 242 35 750, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18630, která se bude konat dne 4. 1. 2017 od 10:00 hod. na adrese Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, přičemž prezence akcionářů bude zahájena 30 minut před zahájením jednání valné hromady v místě jejího konání. Pozvánka na valnou hromadu obsahující veškeré náležitosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích tvoří přílohu tohoto oznámení.

S pozdravem

Jiří Kubíček, člen představenstva