BD Na Strážnici, bytové družstvo

  • Název: BD Na Strážnici, bytové družstvo
  • Sídlo: Jubilejní 415, 679 63 Velké Opatovice
  • IČO: 26912023
  • Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spis. zn. Dr 3874
  • Právní forma: družstvo

Vývěsní deska

24.5.2015

Pozvánka na členskou schúzi BD Na Strážnici, která se koná dne 21.6.2015 v 18,00 Hod v sušárce.