Bytové družstvo Údolní 52, Brno

 • Název: Bytové družstvo Údolní 52, Brno
 • Sídlo: Údolní 408/52, 60200 Brno
 • IČO: 03006867
 • Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spis. zn. Dr 5457
 • Právní forma: družstvo

Vývěsní deska

8.1.2020

Bytové družstvo Údolní 52, družstvo

se sídlem Údolní 408/52, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 03006867

Pozvánka na členskou schůzi

konanou dne 4. 2. 2020 v 15:00 hod. v prostorách notářské kanceláře Mgr. Richarda Brázdy, Kobližná 47/19, 602 00 Brno.

Program členské schůze:

 1. Zahájení shromáždění, volba orgánů schůze
 2. Rozhodnutí o zrušení bytového družstva s likvidací
 3. Volba likvidátora bytového družstva
 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora

S podklady programu členské schůze se můžete seznámit po předchozí domluvě na adrese AK Brno, Vrchlického sad 4.

Za Bytové družstvo Údolní 52, družstvo

Šárka Janošková

Přílohy: DOC002.PDF DOC001.PDF

2.12.2019

Bytové družstvo Údolní 52, družstvo

se sídlem Údolní 408/52, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 03006867

Pozvánka na členskou schůzi

konanou dne 17. 12. 2019 v 15:00 hod. v prostorách notářské kanceláře Mgr. Richarda Brázdy, Kobližná 47/19, 602 00 Brno.

Program členské schůze:

 1. Zahájení shromáždění, volba orgánů schůze
 2. Rozhodnutí o zrušení bytového družstva s likvidací
 3. Volba likvidátora bytového družstva
 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora

S podklady programu členské schůze se můžete seznámit po předchozí domluvě na adrese AK Brno, Vrchlického sad 4.

Za Bytové družstvo Údolní 52, družstvo

Šárka Janošková

Přílohy: pozvanka.PDF

6.6.2016

Pozvánka na VH BD Údolní 52, konanou dne 30.6.2016 od 18h

15.10.2015

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Údolní 52, Brno dne 27.10.2015 v restauraci Tortuga

9.9.2015

Pozvánka na členskou schůzi BD Údolní 52 konanou dne 24.9.2015

27.5.2015

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Údolní 52, Brno dne 11.6.2015

2.2.2015

Pozvánka na členskou schůzi BD Údolní 52 konanou dne 16.02.2015 v restauraci Tortuga od 18h.

13.1.2015

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Údolní 52,Brno konanou dne 29.1.2015

2.12.2014

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Údolní 52,Brno konanou dne 17.12.2014

5.10.2014

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Údolní 52,Brno konanou dne 22.10.2014

3.6.2014

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva Udolní 52, Brno