Kamechy Křepelčí

  • Název: Kamechy Křepelčí
  • Sídlo: Chudčická 1351/17, 63500 Brno
  • IČO: 26248221
  • Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, spis. zn. Dr 3387/KSBR
  • Právní forma: družstvo

Vývěsní deska

15.1.2018

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

se sídlem Chudčická 1351/17, Bystrc, 635 00 Brno

IČ: 26248221

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Předsedkyně družstva v souladu se Stanovami, svolává na den 29.1.2018 schůzi členů družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci. Schůze se bude konat od 17.30 hod. na adrese Chudčická 7, 635 00 Brno v restauraci Kabinet.

Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu:

1) Zahájení schůze

2) Volba orgánů schůze

3) Projednání účetní závěrky, zprávy likvidátora o ukončení likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a jejich schválení

4) Závěr schůze

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zpráva likvidátora o ukončení likvidace jsou k nahlédnutí pro členy družstva na adrese Chudčická 1351ú17, 6356 00 Brno.

V Brně dne 15.1.2018

Předsedkyně družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Vita Dankanych